A A A

Dyskusja publiczna

W Urzędzie Gminy odbyła się dyskusja publiczna nad wprowadzonymi poprawkami do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Staniszowa. Nasze uwagi uwzględniono dwoma zapisami w poprawkach  studium: "ogólnodostępne ciągi piesze i rowerowe" i "w obrębie planu wyznaczony jest terem gminny pod usługi sportu .... w obrębie którego możliwa jest lokalizacja boiska wiejskiego". Z wyjasnień przedstawiciela firmy projektowej /opracowującej plan/ oznacza to, że teoretycznie można wytyczać drogi pieszo-rowerowe i chodniki przez prywatne grunty - należy sporządzić osobną dokumentację. Boisko wiejskie też można wytyczyć. Tu narodził się problem, ponieważ  boisko juz zostało wytyczone kilka lat temu a na uzgadnianym planie jest tam teraz osiedle domów....