A A A

Historia wsi

Pierwsze pisemne wzmianki z 1305 r. - Stansdorf, 1395 r. - Stonsdorf. Majątek był własnością książąt Reuss (niem.: Reuß). W latach 1784-1787 hrabia Henryk XXXVIII von Reuss buduje pałac wraz z założeniem parkowym na prawie 200 hektarach. W parku były sztuczne ruiny zamku, groty. Park i pałac zwiedzala Izabela Czartoryska podczas swojej wizyty na Dolnym Śląsku, kiedy to też odwiedziła pobliski Bukowiec, co zaowocowało później budową podobnego parku w Puławach. W parku znajdowała się też wieża widokowa Bismarckturm.

Od roku 1811 w dawnym browarze zamkowym produkowano likier ziołowy oparty na lokalnych recepturach i ziołach Echt Stonsdorfer. Później wytwórnię przeniesiono na jeleniogórski Malinnik - tamtejsza fabryka znajduje się na rycinie wplecionej w etykietkę likieru produkowanego obecnie na przedmieściach Hamburga przez wytwórnię Berentzen pod nazwą Likör Echt Stonsdorfer Bitter.

W 1816 r. miejscowość odwiedziła Izabela Czartoryska.

Po wojnie w pałacu oraz zabudowaniach gospodarczych funkcjonowało dziecięce prewentorium przeciwgruźlicze, pogotowie opiekuńcze, później różne instytucje. Ostatnią była straż pożarna. W latach 90. pałac stał niezagospodarowany, brak gospodarza znacząco przyczynił się do jego dewastacji.