A A A

Janina Bukład - zasłużona dla Gminy Podgórzyn

Dnia 7.07.2012r. w Młodzieżowym Schronisku Turystycznym w Staniszowie miała miejsce niezwykła uroczystość. Pani Janina Bukład, wieloletnia propagatorka życia kulturalnego naszej wsi, została uhonorowana tytułem „Zasłużony dla Gminy Podgórzyn”. Aktu nadania tego tytułu dokonała wójt gminy Podgórzyn Pani Anna Latto w obecności zebranych na spotkaniu członków rodziny oraz zaproszonych gości, wśród których znalazło się grono współpracowników Pani Janiny, animatorów kultury oraz byłych aktorów teatru i kabaretu MINI, a także tancerzy należących do zespołu tanecznego działającego przy Klubie Rolnika w Staniszowie w latach 60, 70, 80. Nie obyło się bez wspomnień przy oglądaniu zdjęć oraz w czasie przygotowanej na tę okazję przez Pana Arkadiusza Motylskiego prezentacji multimedialnej, której tematem było przedstawienie osiągnięć działalności staniszowskiego teatru i zespołu tanecznego oraz podkreślenie zasług bohaterki tego spotkania, Pani Janiny Bukład. Niezwykle miłą niespodziankę zrobili Pani Janinie i zaproszonym gościom dwaj panowie, którzy niegdyś tworzyli teksty do sztuk teatralnych i wraz z Panią Bukład byli animatorami tutejszego życia artystycznego.

Pan Zdzisław Rzyman, autor tekstów oraz Pan Jan Grzejszczak, wykonawca niektórych ról starali się wszystkich zebranych wprowadzić w atmosferę lat minionych. Wspomnieniom towarzyszyła prezentacja fragmentu przedstawienia kabaretowego wykonana przez Pana Jana Grzejszczaka. Długi monolog wygłoszony z iście aktorskim zacięciem, tylko pogratulować należy wspaniałej pamięci i talentu scenicznego.

W przerwach między prezentacją i wspomnieniowymi pogawędkami organizatorzy przygotowali poczęstunek, a goście mogli oglądać zdjęcia i … podziwiać strój ludowy, w którym niegdyś występowała Pani Krystyna Krawczyk, a dzisiaj ubrana na ludowo przypomniała zebranym działalność zespołu tanecznego. Spotkaniu towarzyszyły radosne wspomnienia, choć nie obyło się bez wzruszeń.

Spotkanie z Panią Janiną Bukład zainaugurowało realizację projektu:

„Staniszów – kultura, tradycja wczoraj i dziś” współfinansowanego  ze środków Uni Europejskiej, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Za obecność na uroczystości dziękują wszystkim: członkowie Stowarzyszenia Nasz Staniszów, Radny, Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej w Staniszowie.

autor Iwona Lach - Rój