A A A

Kontakt

Adres: Staniszów 57a

Adres do korespondencji: Stowarzyszenie  "Nasz Staniszów", Staniszów 57a, 58-500 Jelenia Góra

e-mail: poczta@nasz-staniszow.pl

 

Konto bankowe:

Bank Pekao S.A.

I o. w Jeleniej Górze

pl. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 35

50-500 Jelenia Góra

43 1240 1301 1111 0010 3289 0854