A A A

O nas

Stowarzyszenie "Nasz Staniszów" jest dobrowolnym zrzeszeniem, mającym na celu wprowadzenie trochę normalności w naszej wsi.

Co chcemy?

- poznać się wzajemnie,

- zachować od zapomnienia to co warto,

- chwalić się ludźmi, Górą Witosza, ruinami Zamku Henryka, pałacami, kościołem i mnóstwem innych rzeczy,

- mieć drogę z chodnikiem,

- ścieżki pieszo - rowerowe /nie tylko szlaki wyznaczone po dziurawych drogach

publicznych/,

- świetlicę dla mieszkańców,

- przedszkole dla naszych dzieci,

- zachować piękno przyrody dla pokoleń,

- zmienić przeznaczenie rzeczki Lutynki ze ścieku w ciek wodny,

- być odwiedzani i pozytywnie zapamiętani przez turystów …


Stowarzyszenie - organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy - "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz.U. z 1989 r, nr 20, poz 104 z późn. zm.), oraz w oparciu o statut, składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy oraz ofiarność publiczną, prowadzi działalność gospodarczą.