A A A

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA „Nasz Staniszów”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


  1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Nasz Staniszów” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

  2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.

Siedzibą stowarzyszenia jest Staniszów. Terenem działania jest Gmina Podgórzyn.

  1. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

  2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

  3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

  4. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Strony: 1 2 3 4 5 Następna »